Dentalni implantati u estetskoj zoni

Dentalni implantati u estetskoj zoni

Individualni pristup

Postava implantata u estetskoj zoni gornje čeljusti predstavlja jedan od najvećih izazova u dentalnoj implantologiji.

Ugradnja implantata odmah nakon vađenja zuba je prednost, kako za pacijenta tako i za liječnika. Ovim postupkom smanjujemo broj dolazaka i kirurških zahvata, a pacijent odmah nakon zahvata dobiva privremenu krunicu na ugrađenom implantatu. Upravo pravilno dizajnirana privremena krunica ključna je za oblikovanje mekih tkiva oko implantata i završni uspjeh.

Svakom slučaju treba pristupati individualno. Implantat se planira zato jer zub na toj poziciji više nije moguće zadržati. Najčešći uzroci zašto vadimo zub su loše endodontski punjeni kanali s procesima u kosti, vertikalne frakture i traume zuba.

Detaljno planiranje

Prije ugradnje dentalnog implantata potrebno je detaljno isplanirati svaki korak. Kliničkim pregledom procjenjujemo meka i tvrda tkiva oko zuba, liniju osmijeha, izgled papila (zubno meso između zubi), zagriz. U planiranju važnu ulogu predstavlja CBCT (3D snimka pozicije gdje se vadi zub i ugrađuje implantat). Iz te snimke dobivamo važne informacije o tome je li uz vađenje i ugradnju potrebno provesti još koji zahvat (nadogradnju kosti ili mekih tkiva).

Ključna je suradnja i dobra komunikacija cijelog tima koji uključuje implantologa, protetičara, parodontologa i dentalni laboratorij.

Dobro i detaljno planiranje uz timski rad garantira vrhunsku estetiku i zadovoljnog pacijenta.

Kristina Đurkan, dr.med.dent., spec. parodontolog

CroatiaSloveniaEnglish