Dentalna fotografija

Dentalna fotografija

Dentalna fotografija u modernoj stomatologiji predstavlja vrlo važan element u dokumentaciji, komunikaciji i motivaciji pacijenta. Kroz fotografiranje slučajeva prije i poslije terapije, stomatolog vodi evidenciju radova te analizira rezultate terapije, što mu daje uvid u napredak vlastitog rada. Kliničke fotografije su vrlo bitan komunikacijski element između stomatologa i dentalnog tehničara jer pružaju realne informacije o obliku, položaju i boji zuba. Kroz prikaz stanja u ustima, pacijent može lakše dobiti uvid u svoje stanje i probleme koje je potrebno sanirati, a praćenjem kroz proces liječenja dobiva motivaciju koja dodatno pridonosi uspjehu same terapije.

Dentalna fotografija se u novije vrijeme nadograđuje i zamjenjuje upotrebom intraoralnog skenera. Oni daju trodimenzionalni prikaz stanja u ustima u prirodnoj boji i velikoj preciznosti. Atraktivnost i korisnost ovog uređaja za pacijenta je automatski prikaz stanja te mogućnost analize i planiranja terapije u suradnji sa doktorom.

Elia Paljetak, dr.med.dent.

CroatiaSloveniaEnglish