Rendgen
 

ORTOPAN
(ORTOPANTOMOGRAM)

 
Snimka gornje i donje čeljusti. Obuhvaća sve zube, temporomandibularni (čeljusni) zglob i okolne strukture.

ORTODONCIJA

RAZLOG: utvrđivanje stupnja dentalnog razvoja, mogućih razvojnih anomalija (hipodoncija, oligodoncija, meziodens, impaktirani/retinirani zub, razvojne ciste), karijesa, periapikalnih upalnih procesa, koštanih defektata- resorpcija uslijed parodontopatije.

KADA: prije početka terapije, tijekom i po završetku, uz obaveznu kliničku potvrdu potrebe za snimanjem.

ENDODONCIJA

RAZLOG: utvrđivanje stupnja dentalnog razvoja, stupnja razvoja korijena zuba, postojanje razvojnih anomalija (taurodontizam, dens invaginatus, rizomikrija, rizomegalija, radix bifida) karijesa, periapikalnih upalnih procesa.

KADA: u sklopu prvog pregleda, uz obaveznu kliničku potvrdu potrebe za snimanjem.

DENTALNA PROTETIKA

RAZLOG: utvrđivanje prisutnosti karijesnih lezija, periapikalnih patoloških promjena, parodontopatija (stupnja horizontalne i vertikalne resorpcije kosti), zaostalih korjenova i impaktiranih zubi, patoloških promjena TMZ-a, početno utvrđivanje visine kosti, anatomske građe čeljusti i donjeg dijela maksilarnog sinusa.

KADA: prije početka protetske terapije, ali i za KADA i po završetku terapije, uz obaveznu kliničku potvrdu potrebe za snimanjem.

PARODONTOLOGIJA

RAZLOG: utvrđivanje stupnja parodontopatije (umjereni ili uznapredovali i lokalizirani ili generalizirani parodontitis). Ortopantomogram daje uvid je li gubitak kosti horizontalan ili angularan (vertikalan). Također, iz ove RTG snimke dijagnosticiramo moguće karijozne lezije, neadekvatno endodontski liječene zube, periapikalne upalne procese, impaktirane treće molare koji mogu davati kliničku sliku parodontnog oboljenja.

KADA: obavezno prije početka terapije, 1 godinu nakon provedene parodontološke terapije (procjena uspješnosti terapije) i zatim svake 3 godine, uz obaveznu kliničku potvrdu potrebe za snimanjem.

IMPLANTOLOGIJA

RAZLOG: prije postave implantata u fazi planiranja te nakon završetka protetskog rada zbog procijena oseointegracije većeg broja implantata.

KADA: prije postavljanja i 4-6 mjeseci nakon postavljanja implantata.


 

CBCT
(CONE-BEAM COMPUTER TOMOGRAPHY)

3D snimka (prikaz) obje čeljusti, pojedinačnih zuba, temporomandibularnih zglobova i maksilarnih sinusa.

ORTODONCIJA

RAZLOG: za utvrđivanje točnog položaja impaktiranih ili prekobrojnih zubi, cista, koštanih defekata, radi planiranja kirurškog pristupa.

KADA: prije planiranog kirurškog zahvata ili radi kontrole provedenih postupaka kao npr. ugradnja implantata tijekom ortodontske terapije i sl., uz obaveznu kliničku procjenu potrebe za snimanjem.

ENDODONCIJA

RAZLOG: analiza endodontskog prostora zuba, postojanje i/ili prohodnost dodatnih kanala zuba, dijagnoza cista i koštanih defekata, dijagnoza fraktura korijena zuba, radi planiranja endodontskog zahvata i odluke o potrebi kirurškog zahvata uz endodontski zahvat.

KADA: prije planiranog endodontskog i kirurškog zahvata, uz obaveznu kliničku procjenu potrebe za snimanjem.

DENTALNA PROTETIKA

RAZLOG: procjena količine i kvalitete kosti (3-D) u svrhu izbora dentalnih implantata i njihovog smještaja, lokaliziranje anatomskih struktura koje je potrebno zaštititi (n.mandibularis, maksilarni sinus, stijenka mandibule…), orijentacija prema položaju protetskog nadomjestka uz pomoć kirurške šablone.

KADA: prije planiranog kirurškog zahvata ili ugradnje dentalnih implantata, kao i nakon provedenih navedenih postupaka radi kontrole.
Potrebno je naglasiti da CBCT snimanje osigurava više podataka potrebnih u pretprotetskoj fazi planiranja od periapikalne radiografije i panoramske, te omogućuje doktoru dentalne medicine da dobije 3-D volumenske podatke u jednoj rotaciji s razumno malom dozom zračenja.

PARODONTOLOGIJA

RAZLOG: za utvrđivanje točne morfologije koštanih defekata, radi planiranja kirurškog pristupa i odgovarajuće regenerativne kirurške tehnike.

KADA: prije planiranog regenerativnog kirurškog zahvata ili radi kontrole provedenih postupaka, kao npr. prije ugradnja implantata, uz obaveznu kliničku procjenu potrebe za snimanjem.

IMPLANTOLOGIJA

RAZLOG: prije postave implantata u fazi planiranja te nakon završetka protetskog rada zbog procijena oseointegracije većeg broja implantata, zbog preciznosti ovo je preferirana metoda u implantologiji.

KADA: prije postavljanja i 4-6 mjeseci nakon postavljanja implantata.


 

INTRAORALNA SNIMKA ZUBI
(INTRAORALNA PERIAPIKALNA SNIMKA)

Pojedinačna snimka zubi za bolji prikaz određenog zuba i okolne strukture.
 

ORTODONCIJA

RAZLOG: analiza radikularne morfologije i angulacije, procjena resorpcije korijena, periapikalnih patoloških promjena.

KADA: nakon kliničke procjene potrebe za snimanjem.
 
 
 
 

ENDODONCIJA

RAZLOG: analiza anatomskih osobitosti zuba, procjena resorpcije korijena, periapikalnih patoloških promjena.

KADA: prije endodontskog zahvata, uz obaveznu kliničku procjenu potrebe za snimanjem, neposredno nakon endodontskog zahvata u svrhu procjene kvalitete punjenja kanala, 6-8 mjeseci nakon endodotskog zahvata u svrhu procjene cijeljenja.

DENTALNA PROTETIKA

RAZLOG: analiza periapikalnih patoloških promjena, kontrola punjenja korijenskih kanala, kontrola ugrađenih dentalnih implantata.

KADA: nakon kliničke procjene potrebe za snimanjem.

PARODONTOLOGIJA

RAZLOG: zub sa parodontološkim simptomima kod kojih je prisutan: lokalizirani duboki džep, parodontni apsces, prijašnji endodontski zahvat, zub pod krunicom ili mostom, velika kariozna lezija, stupnj zahvaćenosti furkacija (F2 i F3) te planiranje parodontoloških operativnih zahvata.

KADA: nakon kliničke procjene potrebe za snimanjem.

IMPLANTOLOGIJA

RAZLOG: prije postave implantata u fazi planiranja te nakon završetka protetskog rada zbog procijena oseointegracije individualnog implantata, ovaj pristup primjenjuje se samo kod pojedinačnih implantata. Iznimno tijekom procesa postavljanja implantata.

KADA: prije postavljanja i 4-6 mjeseci nakon postavljanja implantata.


 

KEFALOGRAM
(LATERALNI KRANIOGRAM)

 
Postranična snimka glave (snimka glave iz profila).
 

ORTODONCIJA

RAZLOG: utvrđivanje obrasca rasta i angulacije inciziva, procjena preostalog skeletnog rasta.

KADA: prije početka terapije, tijekom kombinirane ortodontsko – kirurške terapije i po završetku terapije; periodično do završetka rasta i razvoja uz obaveznu kliničku procjenu potrebe za snimanjem.
 

ENDODONCIJA

Obično se ne koristi.

DENTALNA PROTETIKA

Obično se ne koristi.

PARODONTOLOGIJA

Obično se ne koristi.

IMPLANTOLOGIJA

Obično se ne koristi.
Sveobuhvatan i pravilan pregled pacijenta podrazumijeva detaljnu anamnezu, klinički pregled cijele usne šupljine, te analizu rendgenskih snimaka. Samom vizualnom inspekcijom nije moguće uočiti neka stanja, kao npr. skrivene karijese ispod starih plombi (ispuna) i u kontaktnim točkama između zubi, periapikalne procese, parodontna oboljenja itd.

Iz toga postaje jasno da je svako izostavljanje rendgenske dijagnostike u planiranju zahvata i terapija u bilo kojoj grani dentalne medicine neopravdano i neodgovorno.

Naša poliklinika je opremljena najsuvremenijim uređajima za digitalno rendgensko snimanje, s kojima je doza zračenja izrazito niska (više zračenja primamo od prirodnih izvora zračenja – npr. iz svemira tijekom leta zrakoplovom). Ipak, Vaš će zubar voditi brigu o tome da idete na snimanje samo onda kada trebate.

RTG snimke su vlasništvo pacijenta i poliklinike, jer su sastavni dio zdravstvenog kartona i moraju se čuvati.

Rendgenske snimke nam daju uvid u npr. stanje parodonta, skrivene karijese ispod starih plombi, položaj impaktiranih zubi, nagib korijena određenih zubi, položaj umnjaka, možemo otkriti hipo- ili hiperdonciju, periapikalne procese, cistične tvorbe, provjeriti endodontska liječenja, provjeriti u kojoj je fazi rast i razvoj trajnih zubi, itd.

Zubaru uvijek treba reći za trudnoću ili mogućnost njenog postojanja. Neće Vas slati na snimanje, osim ako zaista mora, pogotovo u prva 3 mjeseca trudnoće.Poliklinika Šlaj-Anić nudi usluge najmodernijeg digitalnog dentalnog rendgena u Hrvatskoj kojim se obrađuju najzahtjevnije vrste digitalnih RTG dijagnostičkih snimanja. Dijagnostika obuhvaća čak 12 vrsta snimanja te strogo poštuju pravila zaštite, uključujući zaštitu cijelog tijela, spolnog sustava i štitnjače. Snimanja i obradu provode isključivo inženjeri medicinske radiologije.

Rendgenske snimke zuba i čeljusti vrlo često su dijagnostički “alat” kojim možemo analizirati anatomske osobitosti zuba, stanje kosti kod parodontitisa, dijagnosticirati patološke procese (karijes, granulome), odrediti debljinu kosti kod planiranja implantata i slično.

Za ortodontske pacijente na LL rendgenogramima provodimo RTG kefalometrijsku analizu, koju koristimo kao nezaobilazan dijagnostički podatak za sve naše pacijente, a možemo je izraditi i za druge specijaliste ortodonte.

Digitalne snimke se odmah vjerno prikazuju na zaslonu monitora. Njima se softverski manipulira radi što preciznije analize: povećavanje pojedinih detalja, dodavanje kontrasta i mijenjanje presjeka. Omogućena je izravna digitalna pohrana i slanje slike u elektronskom obliku. Najbitnija prednost digitalne tehnike snimanja je ipak ona zdravstvena: digitalnom tehnologijom snimanja višestruko su smanjenje doze zračenja pacijenta, čak i do 90%.


dijagnostika_dentalni_rendgen
  • 12 vrsta snimanja

Nudimo 12 vrsta snimanja i strogo poštujemo pravila zaštite cijelog tijela, spolnog sustava i štitnjače.

  • Stručni tim

Snimanje, obradu i pohranu slika izvodi naš stručni tim inženjera medicinske radiologije.

  • Najmoderniji uređaji

Koristimo nekoliko najmodernijih rendgenskih uređaja koji emitiraju do 90% manje zračenja.

  • RTG snimke

RTG snimke naših pacijenata odmah se pohranjuju u arhivu, i dostupne su pacijentu na CD-u, filmu ili e-mailu.

Od samog osnutka opremljeni smo vrhunskim RTG uređajima tvrtke Soredex, a od rujna 2012. godine CRANEX® 3D Ceph uređajem koji uz panoramsku i kefalometrijsku ima i mogućnost snimanja trodimenzionalnih CBCT-a (Cone Beam CT).

Radi se o najnaprednijoj tehnici digitalnog snimanja razvijenoj isključivo za potrebe doktora dentalne medicine, oralnih i maksilofacijalnih kirurga kako bi uz najmanju moguću dozu zračenja dobili visoko kvalitetne dijagnostičke podatke.

3D snimke su nužne u dijagnostici različitih oboljenja zuba, čeljusti i okolnih struktura te u planiranju složenih zahvata kao što su ugradnja implantata, vađenje umnjaka, operacija cista i tumora, kortikotomija impaktiranih zubi i sl.

CBCT tehnologija omogućava trodimenzionalni prikaz cijele čeljusti ili možemo ograničiti polje snimanja na svega par zubi. Možemo snimiti i CBCT temporomandibularnih zglobova i maxilarnih sinusa. Snimanje zuba 3D CBCT je trodimenzionalna snimka koja daje neograničeno veliki broj mogućih kombinacija prikaza: panoramskih, aksijalnih, transverzalnih, sagitalnih i kosih. Debljina svake snimke tj. presjeka može se podesiti prema potrebama dijagnostičara i operatera.

Za intraoralne snimke koristimo tehnologiju istog proizvođača Soredex-Minray, intraoralni digitalni RTG i intraoralne RVG senzore koji rade u sustavu sa skenerom Digora Optime New.Senzori nam daju kvalitetniju i izoštreniju sliku. U skladu s time svaka se slika može obraditi na način da je svaki korijen jasno vidljiv stomatologu koji je tražio datu pretragu.

Ovisno o medicinskoj potrebi u dijagnostici koristimo slijedeće vrste snimki:
• intraoralno snimanje pojedinog zuba (male slike pojedinačnih zubi)
• ortopantomogram (panoramska RTG-slika koja prikazuje sve gornje i donje zube, kosti i sinuse)
• segmentni ortopantomogram (lijevi ili desni kvadrant, fronta)
• dječji ortopantomogram (posebno smanjena doza zračenja)
• ortopantomogram 1:1
• kraniogram (LL, PA, AP) (LL – rtg slika glave iz profila; koristi se za planiranje ortodontske terapije)
• bite wing
• zagrizna snimka (koristi se npr. za određivanje položaja retiniranih očnjaka)
• CBCT željenog područja: maxilarnih sinusa, temporomandibularnih zglobova, pojedinih zubi, donje i gornje čeljusti, kanala živaca
• snimke temporomandibularnih zglobova
• snimke maksilarnih sinusa

* Obavezno ispunite polja označena zvjezdicom.


CroatiaSloveniaEnglish